دلم می خواد سفر کنم

دلم میخواد سفر کنم، سفر به زندگی کسایی که زندگیو میپرستند. ببینم اونا هم مثل من اعتماد کردن یا نه😊

 یا اونا هم افسانه ای به نامه رفاقت زندگیشونو نابود کرد😊، مثل من

 کاش میشد رفت. 🖤

0
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود