بیائید با شجاعت زندگی کنیم

پس از این همه سال زندگی کردن 

هنوز هم حسرت می خوریم و ای کاش گفتن هایمان را داریم.

هنوز هم می گوییم ای کاش به عقب برگردیم تا اشتباهاتمان را پاک کنیم.

ای کاش گفتن هایمان را به  واقعیت تبدیل کنیم .

چرا نمی خواهیم با شجاعت افکارمان را زندگی کنیم. و از اشتباه کردن نهراسیم.


+2
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود